Vyhlášení veřejné soutěže GAAV 2009

Milena Stiborova stibor na dekanat.mff.cuni.cz
Středa Březen 26 09:37:41 CET 2008


Oddělení pro vědu a zahraniční styky

Všem katedrám, ústavům, sekčním proděkanům


Dovolujeme si Vás upozornit na vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu a 
vývoji Grantové agentury AV ČR  na standardní badatelské grantové 
projekty (vyhlášení a zadávací dokumentace viz

http://www.gaav.cz/data/aktuality/A_zaddok_08.pdf )


a juniorské badatelské grantové projekty.

(vyhlášení a zadávací dokumentace viz

http://www.gaav.cz/data/aktuality/B_inzerat_08.pdf )


Vstup do aplikace pro pořízení přihlášky návrhu badatelského grantového 
projektu je https://gaav.cas.cz/index.php

INTERNÍ TERMÍN pro předání návrhů projektů v listinné podobě (1x pro 
GAAV, 1x kopie pro evidenci MFF) na OVZS je stanoven na 21. duben 2008.


M. Stiborová

Další informace o konferenci ovzs-l