verejna soutez ve VaV - Ministerstvo zdravotnictvi

Milena Stiborova stibor na dekanat.mff.cuni.cz
Pátek Prosinec 28 09:20:20 CET 2007


Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Všem katedrám, ústavům a sekčním proděkanům

Dovolujeme si Vás informovat o vyhlášení veřejné soutěže ve VaV 
Ministerstva zdravotnictví v rámci programu NS - "Resortní program 
výzkumu a vývoje - MZ II na léta 2008-2011". Uzávěrka přijímání návrhů 
je dne 4.2.2008. Předpokládaná doba zahájení řešení projektů je 
1.7.2008. Více informací naleznete na stránkách Ministerstva zdravotnictví

http://www.mzcr.cz/index.php?kategorie=4

Případní zájemci o účast v soutěži nechť předloží na OVZS návrh projektu 
k podpisu statutárním zástupcem nejpozději k 28. 1. 2008.


M. Stiborová.Další informace o konferenci ovzs-l