7. ramcovy program - nove vyzvy

Milena Stiborova stibor na dekanat.mff.cuni.cz
Úterý Prosinec 4 10:22:10 CET 2007


Oddeleni pro vedu a zahranicni styky

Vsem katedram, ustavum, sekcnim prodekanum

Dovolujeme si obratit Vasi pozornost na nove vyzvy k podavani projektu 
7. RP EU - viz prilozeny dopis prof. Plaska, univerzitniho koordinatora 
programu EU v oblasti VaV a zapojení UK do 6. a 7.RP.
M. Stiborova.

======================================================================

Vážená paní proděkanko,
Vážený pane proděkane,
Vážený pane řediteli,

dne 30. listopadu. 2007 byly zveřejněny nové výzvy na podávání projektů 
7. rámcového programu EU ve specifických programech Spolupráce, Kapacity 
a Lidé. Podrobné informace se nacházejí jak na na serveru Cordis, viz 
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7CallsPage, 
tak na informačních stránkách UK, http://www.cuni.cz/UK-2512.html , kde 
je k dispozici též formulář pro zájemce o podporu univerzity při 
podávání projektů 7. rámcového programu .

Dovoluji si Vás požádat, abyste v rámci Vaší fakulty, resp. ústavu 
zajistil včasné rozšíření této informace.

S díky a srdečným pozdravem

Prof. J. Plášek

Odbor pro vědu a výzkum RUK
Další informace o konferenci ovzs-l