DODATEČNÁ informace k podávání žádostí o pokračování grantů z roku 2007 na rok 2008

Milena Stiborova stibor na dekanat.mff.cuni.cz
Čtvrtek Listopad 8 13:28:43 CET 2007


Oddeleni pro vedu a zahranicni styky

Vsem katedram, ustavum, sekcnim prodekanum

Predavame Vam dodatecnou informaci k pokracujicim grantum GAUK, jak jsme 
ji prave obdrzeli z RUK. M. Stiborova.


------------------------------------------------
Vážené kolegyně, vážení kolegové,

znovu upozorňuji na znění čl. 6, odst. 2 Grantového řádu UK v Praze -
II. úplné znění Grantového řádu z 30.6.2006 - a to zda při podání
žádosti o pokračování projektu na rok 2008 žadatel nepřekročí délku jeho
trvání, deklarovanou při předložení svého návrhu v roce 2007. Pokud tomu
tak bude, žadatel zároveň s elektronickým podáním na fakultu zašle k mým
rukám písemnou žádost se zdůvodněním tohoto prodloužení. Každou takovou
žádost bude individuálně posuzovat Grantová rada, která rozhodne, zda
v jednotlivých a zdůvodněných případech se žadatel bude moci zúčastnit
soutěže v dalším kole. V případě, že Grantová rada žádosti nevyhoví,
ukončí žadatel grant podle původního návrhu a bude předkládat v dubnu
2008 závěrečnou zprávu.


Prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc., v.r.

prorektor pro vědeckou a tvůrčí činnost a předseda Grantové rady

Další informace o konferenci ovzs-l