Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv na akademický rok 2008/2009

Milena Stiborova stibor na dekanat.mff.cuni.cz
Pondělí Září 3 13:14:11 CEST 2007


Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Všem katedrám, ústavům, sekčním proděkanům
Studentům

Dovolujeme si Vás informovat o nabídce stipendijních pobytů MŠMT pro 
studenty a  akademické pracovníky UK na akademický rok 2008/2009 na 
základě mezinárodních smluv – v rámci tzv. rozpisu kvót.

V příloze naleznete dopis prof. Škrhy, pror. UK pro zahraniční styky, s 
podrobnými informacemi. Interní termín podání návrhů případných zájemců 
z MFF vždy předchází o týden termínu postoupení návrhů z fakulty na RUK.

M. Stiborova.

------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Kopie - KD dopis na fakulty.doc
Type: application/msword
Size: 40448 bytes
Desc: [žádný popis není k dispozici]
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20070903/f4d0781b/attachment.doc>


Další informace o konferenci ovzs-l