verejna soutez VaV Ministerstva zivotniho prostredi

Milena Stiborova stibor na dekanat.mff.cuni.cz
Středa Červenec 11 08:54:40 CEST 2007


Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Všem katedrám, ústavům, sekčním proděkanům na vědomí

Sdělujeme případným zájemcům, že Ministerstvo životního prostředí 
vyhlásilo dne 4.7.2007 veřejnou soutěž ve výzkumu a vývoji v rámci 
programů SP - Resortní program výzkumu v působnosti Ministerstva 
životního prostředí na léta 2007 - 2013. Uzávěrka přijímání návrhů je 
dne 14.8.2007. Předpokládaná doba zahájení řešení projektů je 
15.10.2007. Více informací naleznete na stránkách
http://www.env.cz/
Pro zajištění podpisu statutárního zástupce je třeba doručit případné 
návrhy uchazečů z MFF na OVZS nejpozději týden před uzávěrkou.

M. Stiborová.
Další informace o konferenci ovzs-l