Vyhlášení veřejné soutěže Nanotechnologie pro společnost

Milena Stiborova stibor na dekanat.mff.cuni.cz
Pondělí Červen 4 10:37:04 CEST 2007


Oddělení pro vědu a zahraniční styky

Vsem katedrám, ústavům a sekčním proděkanům

Dovolujeme si Vás informovat o vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu a 
vývoji v rámci programu KA - Nanotechnologie pro společnost. Uzávěrka 
přijímání návrhů na AV ČR je 27.7.2007. Předpokládaná doba zahájení 
řešení projektů je 1.1.2008. Více informací viz

http://www.cas.cz/ostatni.php?m=4&ID=352

Případné uchazeče o účast v soutěži z MFF žádáme, aby laskavě předložili 
  návrh projektu na OVZS (1x pro AV ČR, 1x pro evidenci MFF) k podpisu 
statutárním zástupcem nejpozději k 20. 7. 2007.


M. Stiborová.
Další informace o konferenci ovzs-l