program EURYI European Young Investigator Awards

Milena Stiborova stibor na dekanat.mff.cuni.cz
Úterý Září 12 15:09:55 CEST 2006


Oddeleni pro vedu a zahranicni styky

Dovolujeme si Vas upozornit na program EURYI zamereny na podporu 
vynikajicich mladych vedeckych pracovniku.
------------------------------------------
Grantová agentura České republiky oznamuje vstup do 4. kola 
mezinárodního programu EURYI (European Young Investigator Awards). Tento 
program pro mladé talentované vědce je financován prostřednictvím 
vědeckých a grantových agentur sdružených v seskupení EUROHORCs 
(European Union Research Organisations Heads of Research Councils) ve 
spolupráci European Science Foundation (ESF). Program
Přihlášky je nutno odevzdat ve 3 originálních provedeních a v 
elektronické formě.
Uzávěrka národního kola EURYI: 30. listopad 2006.
------------------------------------------
Podrobnosti lze nalezt na adrese
http://www.gacr.cz/EURYI/4-kolo.htm

Interni termin pripadnych navrhu z MFF je stanoven na 23. listopad 2006.

M. Stiborova.
Další informace o konferenci ovzs-l