Konference na serveru lists.karlov.mff.cuni.cz

Vítejte!

Toto je seznam všech veřejně přístupných konferencí na serveru lists.karlov.mff.cuni.cz.Kliknutím na název konference se dozvíte podrobnější informace o konferenci, budete se do ní moci přihlásit nebo změnit parametry svého účtu.Pro zobrazení informační stránky neveřejné konference použijte URL podobné současnému, ale na konec doplňte za / název konference.

Správci konference mohou použítadministrátorské stránkypro zobrazení administrátorského rozhraní.

Pokud máte potíže s používáním konference, kontaktujte mailman@lists.karlov.mff.cuni.cz.

   
Do konference Popis
fuuk-ext-l [žádný popis není k dispozici]
KDF-INFO-L Informace pro učitele od Katedry didaktiky fyziky MFF UK
Kfa-stud-l [žádný popis není k dispozici]
kk-info-l list uživatelů klastru kk
netadm-l PSiK - zpravy z boudy
Neutron-l Czech neutron community
OGAP-l Granty a projekty
ovzs-l Věda a zahraniční spolupráce
Psp-dust-l PSP dust detection group
sis-l Informace pro uzivatele Studijniho informacniho systemu MFF UK

Delivered by Mailman
version 2.1.39
Python Powered Powered by FreeBSD