Fwd: Stipendia na základě mezinárodních smluv do 10 zemí

Anděla Michálková michalkova na dekanat.mff.cuni.cz
Pátek Listopad 30 10:31:55 CET 2018


Vážení studenti,

dovolujeme si Vám postoupit nabídku Akademické informační agentury o 
stipendijních pobytech na základě mezinárodních smluv. Veškeré informace 
naleznete v mailu níže nebo na stránkách agentury.

S pozdravem,

Ing. Anděla Michálková
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2
tel. 951551220


-------- Původní zpráva --------
Předmět: 	Stipendia na základě mezinárodních smluv do 10 zemí
Datum: 	Wed, 28 Nov 2018 10:36:36 +0000
Od: 	aia <aia na dzs.cz>
Komu: 	aia <aia na dzs.cz>Vážené dámy a pánové,

dovoluji si Vám zaslat další nabídky stipendijních pobytů na základě 
mezinárodních smluv. V prosinci je termín odevzdání přihlášek pro řadu 
zemí.

Informace k jednotlivým stipendijním nabídkám naleznete na proklik pod 
jménem země.

*14. 12. 2018* je termín odevzdání přihlášek do následujících zemí:

Albánie <https://www.dzs.cz/file/6781/ALB%C3%81NIE%20VR_AIA_18.pdf>, 
Bulharsko <https://www.dzs.cz/file/6782/BULHARSKO_VR_AIA_18.pdf>, Egypt 
<https://www.dzs.cz/file/6573/EGYPT_VR_AIA_%2018.pdf>, Gruzie 
<https://www.dzs.cz/file/6784/GRUZIE_VR_AIA_18.doc.pdf>, Lotyšsko 
<https://www.dzs.cz/file/6786/LOTY%C5%A0SKO%20VR_AIA_%2018.pdf>, 
Makedonie <https://www.dzs.cz/file/6576/MAKEDONIE%20VR_AIA_18.pdf>, 
Mongolsko <https://www.dzs.cz/file/6788/MONGOLSKO%20VR_AIA_18.pdf>, 
Rumunsko <https://www.dzs.cz/file/6950/RUMUNSKO%20VR_AIA_18.pdf>, 
Ukrajina <https://www.dzs.cz/file/6792/UKRAJINA%20VR_AIA_18.pdf>

**

*17. 12. 2018* je termín odevzdání na výběrové řízení do Číny 
<https://www.dzs.cz/file/6844/%C4%8C%C3%8DNA_VR_AIA_2019-2020.pdf>.

Albánie <https://www.dzs.cz/file/6781/ALB%C3%81NIE%20VR_AIA_18.pdf> 
nabízí 2 místa na letní školu albánského jazyka, 18 měsíců studijního 
pobytu pro studenty BSP, MSP a DSP a 2 měsíce výzkumného nebo 
přednáškového pobytu pro VŠ učitele

Bulharsko <https://www.dzs.cz/file/6782/BULHARSKO_VR_AIA_18.pdf> nabízí 
8 míst na letní školu bulharštiny, 27 měsíců studijních pobytů pro 
studenty BSP, MSP a DSP, 3 měsíce výzkumného pobytu pro VŠ učitele a 2 
místa na zimní seminář balkanistiky.

Egypt <https://www.dzs.cz/file/6573/EGYPT_VR_AIA_%2018.pdf> nabízí 4 
místa studijního pobytu pro studenty DSP, 18 měsíců studijního a 
přednáškového pobytu pro VŠ učitele a vědecké pracovníky a 2 místa na 
studijní pobyt pro VŠ učitele

Gruzie <https://www.dzs.cz/file/6784/GRUZIE_VR_AIA_18.doc.pdf> nabízí 2 
místa na letní školu gruzínského jazyka, 27 měsíců studijního pobytu pro 
studenty BSP, MSP a DSP a 2 měsíce výzkumného a přednáškového pobytu pro 
VŠ učitele

Lotyšsko <https://www.dzs.cz/file/6786/LOTY%C5%A0SKO%20VR_AIA_%2018.pdf> 
nabízí 2 místa na oborově zaměřené letní školy v AJ, 30 měsíců 
studijního pobytu pro studenty BSP, MSP a DSP a 3 měsíce studijního a 
přednáškového pobytu pro VŠ učitele

Makedonie <https://www.dzs.cz/file/6576/MAKEDONIE%20VR_AIA_18.pdf> 
nabízí 10 měsíců na studijní pobyt pro studenty BSP, MSP a DSP a 2 místa 
na studijní a přednáškový pobyt pro VŠ učitele a vědecké pracovníky

Mongolsko <https://www.dzs.cz/file/6788/MONGOLSKO%20VR_AIA_18.pdf> 
nabízí 3 místa na letní kurz mongolského jazyka, 20 měsíců studijního 
pobytu pro studenty BSP, MSP a DSP a 2 měsíce studijního a přednáškového 
pobytu pro VŠ učitele

Rumunsko <https://www.dzs.cz/file/6950/RUMUNSKO%20VR_AIA_18.pdf> nabízí 
4 místa na letní kurz rumunštiny, 27 měsíců studijního pobytu pro 
studenty BSP, MSP a DSP a 3 měsíce studijního a přednáškového pobytu pro 
VŠ učitele

Ukrajina <https://www.dzs.cz/file/6792/UKRAJINA%20VR_AIA_18.pdf> nabízí 
4 místa na letní kurz ukrajinštiny, 27 měsíců studijního pobytu pro 
studenty BSP, MSP a DSP a 2 měsíce studijního a výzkumného pobytu pro VŠ 
učitele

*17. 12. 2018* je termín odevzdání na výběrové řízení do Číny.

Čína <https://www.dzs.cz/file/6844/%C4%8C%C3%8DNA_VR_AIA_2019-2020.pdf> 
nabízí 90 měsíců studijního pobytu pro studenty BSP, MSP a DSP, 
přednostně pro studenty jiných než sinologických oborů

Obecné informace k stipendijní nabídce na základě mezinárodních smluv 
jsou k dispozici na stránkách Akademické informační agentury pod menu 
Mezinárodní smlouvy – VŠ stipendia:

https://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/

V případě dotazu jsem Vám ráda k dispozici.


Děkuji za spolupráci a přeji krásný den,

Sabine Borovanská

**

*Sabine Borovanská, M.A.*

/Odborná referentka
*Akademická informační agentura* /

/Oddělení bilaterálních a multilaterálních programů /

Tel.: (+420) 221 850 504

E-mail: sabine.borovanska na dzs.cz <mailto:sabine.borovanska na dzs.cz>

*Dům zahraniční spolupráce *

Na Poříčí 1035/4   |   110 00 Praha 1

www.dzs.cz <http://www.dzs.cz/>**

**

DZS_elektronicky_podpis**


------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------
Tento e-mail je urcen pouze pro jeho adresata/adresaty.
Zprava muze obsahovat duverne informace, jejichz ochrana muze byt 
vyzadovana pravnimi predpisy. Zverejneni, kopirovani a distribuce teto 
zpravy je v tomto pripade zakazana.
Jestlize jste zpravu obdrzel(a) omylem, neprodlene informujte jejiho 
odesilatele a tuto zpravu, jeji prilohy a pripadne kopie vymazte.
Dum zahranicni spoluprace neodpovida za mozne skody zpusobene neuplnym 
prenosem, modifikaci nebo zpozdenim teto zpravy behem prenosu od 
odesilatele k adresatovi.
--------------------------------------------------------------------------
This e-mail message is intended only for the use of the intended 
recipient(s).
The information contained therein may be confidential or privileged, and 
its disclosure or reproduction is strictly prohibited.
If you are not the intended recipient, please return it immediately to 
its sender at the above address and destroy it.
Dum zahranicni spoluprace does not accept liability for any damage 
caused by incomplete transmission, possible modification or delay of 
this e-mail during the transmission from the sender to the recipient.
--------------------------------------------------------------------------


------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/stud-l/attachments/20181130/9387802e/attachment-0001.html>
------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: [žádný popis není k dispozici]
Type: image/png
Size: 29340 bytes
Desc: [žádný popis není k dispozici]
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/stud-l/attachments/20181130/9387802e/attachment-0001.png>


Další informace o konferenci stud-l