mezinárodní smlouvy_stipendijní pobyty_Řecko, Itálie 2019/2020

Marie Zedníková zednikova na dekanat.mff.cuni.cz
Pátek Listopad 16 14:59:22 CET 2018


Vážení,

dovolujeme si Vás informovat o nabídce *stipendijních pobytů****do 
Itálie a Řecka pro studenty a akademické pracovníky UK*, které se 
uskuteční v rámci rozpisu kvót mezinárodních smluv *v akademickém roce 
2019/2020*.

Nabídka stipendií není specifikována na konkrétní vysoké školy 
v zahraničí. Předpokládá se, že si uchazeči sami vyhledají kontakty, o 
které mají zájem. Doporučuje se, aby v době podání přihlášky už měli 
uchazeči navázán kontakt s příslušným pracovištěm v zahraničí.

Stipendia jsou určena pro řádné studenty Univerzity Karlovy. Vybraní 
uchazeči by jimi tudíž měli zůstat i během svého stipendijního pobytu 
v zahraničí.

*Zájemci musí předložit ve dvou vyhotoveních (1 originál a 1 kopie) 
následující doklady:*

*1. Přihlášku (Návrh na vyslání/Žádost o přiznání stipendia)*

*2. Studijní záměr*

*3. Studijní průměr*

Vzhledem k zavedení elektronické evidence podání Návrhu na vyslání si 
uchazeči příslušný formulář vyplní elektronicky na uvedené internetové 
stránce: 
http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/53_mezinarodni_smlouvy-formular/

Prosíme o odevzdání přihlášek *do 21. 12. 2018 na Oddělení pro vědu a 
zahraniční styky MFF UK*.

Bližší informace ke stipendiím jsou k nalezení na webových stránkách 
Domu zahraniční spolupráce 
MŠMThttp://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/stipendia/?type_id=5&country_id=35 
<http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/43_mezinarodni_smlouvy-rozpis_kvot/> 


V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit.

S pozdravem a přáním hezkého dne,
Marie Zedníková

-- 
Mgr. Marie Zedníková
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2

Upozornění:
Není-li v této zprávě výslovně uvedeno jinak, má tato e-mailová zpráva nebo její přílohy pouze informativní charakter. Tato zpráva ani její přílohy v žádném ohledu Univerzitu Karlovu k ničemu nezavazují. Text této zprávy nebo jejích příloh není návrhem na uzavření smlouvy, ani přijetím případného návrhu na uzavření smlouvy, ani jiným právním jednáním směřujícím k uzavření jakékoliv smlouvy a nezakládá předsmluvní odpovědnost Univerzity Karlovy. Obsahuje-li tento e-mail nebo některá z jeho příloh osobní údaje, dbejte při jeho dalším zpracování (zejména při archivaci) souladu s pravidly evropského nařízení GDPR.

------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/stud-l/attachments/20181116/c8b38da0/attachment.html>


Další informace o konferenci stud-l