Seminář komunikace prostřednictvím sociálních sítí

Dana Macharová machar na dekanat.mff.cuni.cz
Čtvrtek Listopad 1 13:19:36 CET 2018


Vážené kolegyně a vážení kolegové,

věnojte, prosím, pozornost přiložené nabídce RUK.

S pozdravem,

František ChmelíkVážené paní proděkanky,
Vážení páni proděkani,

dovolujeme si Vás oslovit v souvislosti s projektem Zkvalitnění
strategického řízení na UK v oblasti lidských zdrojů ve VaV,
registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006210.

V rámci tohoto projektu je realizován Seminář komunikace
prostřednictvím sociálních sítí. Seminář je dvoudenní a je realizován
v termínu 23.11. a 29.11.2018 v prostorách Karolina. Účast na semináři
je zdarma.

Na níže uvedeném odkazu se dočtete bližší informace a naleznete zde
také odkaz na registrační formulář:
https://www.cczv.cuni.cz/CCZV-142.html
Chtěli bychom Vás poprosit za šíření této zprávy mezi Vaše kolegy a 
kolegyně.
S pozdravem a přáním příjemného dne,


Ing. Barbora Špuláková
Odbor pro studium a záležitosti studentů
Univerzita Karlova
Rektorát
Ovocný trh 560/5
116 36 Praha 1Další informace o konferenci stud-l