Cena Wernera von Siemense

Dana Macharová machar na dekanat.mff.cuni.cz
Úterý Říjen 23 07:31:19 CEST 2018


Milé kolegyně a milí kolegové,

věnujte, prosím, pozornost informaci k ceně Wernera v. Siemense v
kategorii "Ocenění za překonání překážek při studiu".

S pozdravem,

Doc. RNDr. František Chmelík, CSc.,
proděkan pro studijní záležitosti

Dobrý den,

ráda bych Vás informovala, že i letos Výbor dobré vůle - Nadace Olgy
Havlové zaštiťuje prestižní Cenu Wernera von Siemense s již
dvacetiletou tradicí v kategorii "Ocenění za překonání překážek při
studiu".

Chceme tak podpořit studenty a studentky se znevýhodněním, kteří mohou
být touto cenou motivováni ve svém úsilí k úspěšnému dosažení
studijních, výzkumných nebo vývojových výsledků, či dobrovolnických
aktivit. Nejedná se přitom jen o ty, kteří mají vynikající výsledky,
ale i o ty, kteří statečně překonávají každodenní překážky, o nichž
zdraví nemají ani tušení.

Prosíme Vás, abyste zvážili, zda je na Vaší škole student/studentka,
kterého/kterou byste mohli na tuto cenu do 25. listopadu t.r.
nominovat. Učinit tak může jakýkoli akademický pracovník univerzity.

(Veškeré informace o Ceně Wernera von Siemense najdete na webu
Společnosti Siemens, s. r. o.)

Jménem Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové Vám mockrát děkuji za
spolupráci!

Hana Füleová

ekonomická manažerka
Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové
Senovážné nám. 2, 110 00 Praha 1
T: +420 224 216 883 | E: vdv na vdv.cz<mailto:vdv na vdv.cz>
F: facebook.com/vybor.dobre.vule | F:
facebook.com/sportprocharitu<https://www.facebook.com/SportProCharitu>
www.vdv.cz<http://www.vdv.cz/> |
www.sportprocharitu.cz<http://www.sportprocharitu.cz/> |
www.cenaolgyhavlove.cz<http://www.cenaolgyhavlove.cz/>
____________________________________________________________________

[cid:image001.png na 01D28C4C.8446C7C0]
------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: PlakatA4_Překonání překážek.pdf
Type: application/pdf
Size: 524342 bytes
Desc: [žádný popis není k dispozici]
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/stud-l/attachments/20181023/7e8e5606/attachment-0001.pdf>


Další informace o konferenci stud-l