LERU Doctoral summer school at the University of Edinburgh - 14-19 July 2019

Marie Zedníková zednikova na dekanat.mff.cuni.cz
Pátek Říjen 19 14:14:19 CEST 2018


Vážení,

dovolte nám, abychom vás informovali o 10. ročníku prestižní letní 
školyLERU <https://www.leru.org/about-leru>(The League of European 
Research Universities), která se uskuteční v červenci 2019. Tato letní 
škola je určena *pro studenty doktorského studijního programu*.

co:*LERU doctoral summer school*
kde: the University of Edinburgh
kdy:*14.- 19. července 2019*
téma: “Building Research Capacity and a Collaborative Global Community”

Předběžný program a více informací v příloze.

Informace o předešlých letních školách LERU si můžete prohlédnout zde 
<http://www.leru.org/index.php/public/activities/other-activities/doctoral-summer-school/>.

Účastnický poplatek 500 Euro, který pokrývá výukové materiály, 
ubytování, stravu a dopravu po Edinburghu, hradí přijímající strana.

Náklady na cestovné do Edinburghu hradí vybranému studentovi RUK (zpětné 
proplacení na základě předložených faktur).

Studenti se mohou*přihlásit do 22.3. 2019 na emailec na cuni.cz 
<mailto:ec na cuni.cz>*zasláním:*jména, studovaného oboru, názvu disertační 
práce nebo názvu specializace, CV a motivačního dopisu.*

*Z přihlášených kandidátů bude následně vybrán jeden, který se 
PhD. školy zúčastní za Univerzitu Karlovu.*

S pozdravem a přáním hezkého dne,

Mgr. Marie Zedníková
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2

Upozornění:
Není-li v této zprávě výslovně uvedeno jinak, má tato e-mailová zpráva nebo její přílohy pouze informativní charakter. Tato zpráva ani její přílohy v žádném ohledu Univerzitu Karlovu k ničemu nezavazují. Text této zprávy nebo jejích příloh není návrhem na uzavření smlouvy, ani přijetím případného návrhu na uzavření smlouvy, ani jiným právním jednáním směřujícím k uzavření jakékoliv smlouvy a nezakládá předsmluvní odpovědnost Univerzity Karlovy. Obsahuje-li tento e-mail nebo některá z jeho příloh osobní údaje, dbejte při jeho dalším zpracování (zejména při archivaci) souladu s pravidly evropského nařízení GDPR.------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/stud-l/attachments/20181019/00ef8416/attachment-0001.html>
------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: 2019 Overview.pdf
Type: application/pdf
Size: 189536 bytes
Desc: [žádný popis není k dispozici]
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/stud-l/attachments/20181019/00ef8416/attachment-0002.pdf>
------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Draft ProgrammeOct18.pdf
Type: application/pdf
Size: 51252 bytes
Desc: [žádný popis není k dispozici]
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/stud-l/attachments/20181019/00ef8416/attachment-0003.pdf>


Další informace o konferenci stud-l