vyhlášení výzvy_meziuniverzitní dohody_Austrálie+JAR

Marie Zedníková zednikova na dekanat.mff.cuni.cz
Pátek Říjen 19 09:05:08 CEST 2018


Vážení,

dovolujeme si Vás informovat o vyhlášení výzvy na *výměnné pobyty v 
zimním semestru 2019/2020* v rámci meziuniverzitních dohod s 
následujícími univerzitami (počet míst platí pro všechny studenty UK):

*University of Melbourne, Austrálie* - 1 semestrální pobyt
*University of Queensland, Austrálie *- 2 roční nebo 5 semestrálních pobytů
*University of Pretoria, JAR* - 1 student

K výběrovému řízení je potřeba doručit tyto dokumenty v anglickém jazyce 
ve formátu A4 nesešité:

  * životopis (s aktuálními kontakty: e-mail, mobil)
  * motivační dopis (včetně uvedení období/délky studia)
  * konkrétní studijní plán na vybrané univerzitě
  * doporučující dopis z Vaší katedry
  * výpis studijních výsledků *za celé studium na VŠ*
  * studijní průměr *za celé studium na VŠ*
  * doklad o jazykové způsobilosti
  * kopie pasu

Přihlásit se lze *pouze na jednu z partnerských univerzit*. Přihlášky 
odevzdejte prosím *na Oddělení pro vědu a zahraniční styky MFF UK do 8. 
11. 2018.*

Více informací naleznete na https://cuni.cz/UK-37.html .

S pozdravem a přáním hezkého víkendu,
Marie Zedníková

-- 
Mgr. Marie Zedníková
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2

Upozornění:
Není-li v této zprávě výslovně uvedeno jinak, má tato e-mailová zpráva nebo její přílohy pouze informativní charakter. Tato zpráva ani její přílohy v žádném ohledu Univerzitu Karlovu k ničemu nezavazují. Text této zprávy nebo jejích příloh není návrhem na uzavření smlouvy, ani přijetím případného návrhu na uzavření smlouvy, ani jiným právním jednáním směřujícím k uzavření jakékoliv smlouvy a nezakládá předsmluvní odpovědnost Univerzity Karlovy. Obsahuje-li tento e-mail nebo některá z jeho příloh osobní údaje, dbejte při jeho dalším zpracování (zejména při archivaci) souladu s pravidly evropského nařízení GDPR.------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/stud-l/attachments/20181019/56a45bb6/attachment.html>


Další informace o konferenci stud-l