stipendia francouzské vlády

Marie Zedníková zednikova na dekanat.mff.cuni.cz
Úterý Říjen 16 10:21:24 CEST 2018


Vážení,

dovolujeme si Vás informovat o nové výzvě pro podání žádostí o stipendia 
francouzské vlády. Francouzské velvyslanectví v ČR nabízí studentům 
zapsaným na českých vysokých školách možnost získat *stipendium 
francouzské vlády na doktorandské studium pod dvojím vedením nebo na 
výzkumnou stáž ve francouzské laboratoři*, a to ve všech vědních 
oborech, zejména v následujících oblastech: přírodní vědy a vědy o Zemi, 
exaktní a inženýrské vědy, ekonomické a právní vědy, humanitní a 
společenské vědya lékařství.*U**závěrka podávání žádostí 1. února 2019*. 
Více informací na https://studium.ifp.cz/cz/stipendia-francouzske-vlady .

V případě dotazů se obracejte na:

Mgr. Simona Kosíková Šulcová
Oddělení programů EU
Odbor finančních a dobrovolných nástrojů
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65 · 100 10 Praha 10
tel.: + 420 267 122 196  mob.: +420 604 839 626
e-mail: simona.kosikova na mzp.cz <mailto:simona.kosikova na mzp.cz>

S pozdravem a přáním hezkého dne,
Marie Zedníková

-- 
Mgr. Marie Zedníková
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2


Upozornění:
Není-li v této zprávě výslovně uvedeno jinak, má tato e-mailová zpráva nebo její přílohy pouze informativní charakter. Tato zpráva ani její přílohy v žádném ohledu Univerzitu Karlovu k ničemu nezavazují. Text této zprávy nebo jejích příloh není návrhem na uzavření smlouvy, ani přijetím případného návrhu na uzavření smlouvy, ani jiným právním jednáním směřujícím k uzavření jakékoliv smlouvy a nezakládá předsmluvní odpovědnost Univerzity Karlovy. Obsahuje-li tento e-mail nebo některá z jeho příloh osobní údaje, dbejte při jeho dalším zpracování (zejména při archivaci) souladu s pravidly evropského nařízení GDPR.

------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/stud-l/attachments/20181016/ed4e9720/attachment.html>


Další informace o konferenci stud-l