Vyhlášení 16. kola soutěže GAUK (2019)

Anděla Michálková michalkova na dekanat.mff.cuni.cz
Středa Říjen 3 11:01:20 CEST 2018


Všem katedrám, ústavům, sekčním proděkanům na vědomí
Studentům magisterského a doktorského studia

Dovoluji si Vám oznámit, že Opatřením rektora č. 26/2018 bylo vyhlášeno 
16. kolo interní soutěže GAUK 2019.

Přihlášky nových projektů i žádosti o pokračování se podávají VÝHRADNĚ 
ELEKTRONICKÝM ZPŮSOBEM prostřednictvím aplikace přístupné z:
http://www.cuni.cz/UK-33.html

Stručné pokyny k návrhům projektů jsou dostupné na 
https://www.mff.cuni.cz/fakulta/ovzs/Soutez_GAUK_2019_informace.pdf nebo 
na http://www.mff.cuni.cz/veda/

INTERNÍ TERMÍN pro předání návrhů *NOVÝCH* projektů na fakultu
je stanoven na *12. listopad 2018 do půlnoci.*

INTERNÍ TERMÍN pro předání návrhů*POKRAČUJÍCÍCH* projektů na
fakultu je stanoven na 17. leden 2019.

Pro úplnost uvádíme, že ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY o řešení projektu bude třeba
vložit do aplikace nejpozději do 4. dubna 2019 (vyúčtování projektu 
proveďte do 10.1.2018).

Uvedené fakultní termíny jsou závazné. Velmi doporučujeme neponechávat
podání projektu či návrhu na pokračování na poslední minuty před
vypršením termínu, aplikace bývá zahlcena a nemusí se Vám podařit 
projekt podat včas.

A. Michálková
OVZS

-- 
Ing. Anděla Michálková
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2
tel. 951551220

------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/stud-l/attachments/20181003/d52a7f4b/attachment.html>


Další informace o konferenci stud-l