pozvánka KPC OFSKP na zimní semestr AR 2018-19

Karolína Houžvičková Šolcová solcova na dekanat.mff.cuni.cz
Pondělí Říjen 1 11:22:48 CEST 2018Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolujeme si vás seznámit s plánem kurzů, seminářů a workhopů určených 
studentům MFF UK, které pořádá Kariérní poradenské centrum MFF UK. 
Nabízené aktivity jsou zdarma, ale vzhledem k omezenému počtu účastníků 
jsou na vybrané akce třeba registrace.
Detaily k jednotlivým termínům najdete níže nebo 
nahttps://opmk.mff.cuni.cz/wiki/studenti/kurzy.
<https://opmk.mff.cuni.cz/wiki/studenti/kurzy>
*Říjen 2018 *
/Prezentace mentoringového programu pro studenty MFF UK /
Termíny:
úterý 16. 10. 2018 od 14:00 - 15:00 hod v posluchárně M2
úterý 16. 10. 2018 od 15:45 - 16:30 hod v posluchárně S3
úterý 23. 10. 2018 od 14:00 - 15:00 hod v posluchárně K63
úterý 23. 10. 2018 od 15:00 - 16:00 hod v KPC

Mentoring je forma úzké spolupráce mezi menteem (studentem) a jeho 
mentorem (osobou z praxe), kdy mentor působí jako průvodce v určité 
vybrané oblasti a mentee může těžit z jeho zkušeností a dovedností. 
Dohoda funguje s jasným zadáním po omezenou dobu, během které se oba 
zúčastnění pravidelně setkávají.
https://opmk.mff.cuni.cz/wiki/studenti/mentoring/start

*
**Listopad 2018*

/Pohodově při jednání s druhými/, vzdělávací kurz
Termíny:  pondělky 12. 11., 19. 11., 26. 11., 3. 12. - vždy 17:30 - 
20:30 hod v KPC OFSKP MFF UK, V Holešovičkách 2, Praha 8, místnost T140

Kurz účastníkům umožní ponořit se hlouběji do konstruktivní komunikace a 
problematiky mezilidských vztahů jak v práci, tak v osobním životě. Bude 
možné procvičit si řešení vybraných komunikačních situací v praxi. 
Lektoruje Mgr. Jakub Švec.
Registrace na https://goo.gl/f9mXrh.
/
//Exkurze do ATG (Advanced Technology Group)/, Praha
ATG se zabývá metodami nedestruktivní detekce vad materiálů (NDT), 
realizovanými na základě celé řady fyzikálních principů.
/
//Exkurze do BTL Medical Technologies/, Praha
Jaký software a hardware je potřeba pro měření EKG? Co pojí 
fyzioterapeuta a informatika? Během odpoledne navštívíte české vývojové 
centrum, ve kterém se vytváří zdravotnické přístroje pro oblast 
kardiologie, fyzioterapie a estetické medicíny.

/Den firem pro informatiku a matematiku/
pondělí 12. listopadu 2018, celodenní akce
https://www.careermarket.cz/careermarket/den-firem-pro-matematiku-a-informatiku

*_Další plánované kurzy a workshopy _*

Assessment Centrum na nečisto, workshop
Assessment Centrum (AC) je dnes běžně používaná metoda pro výběr 
zaměstnanců. Vyzkoušíte si kratší diagnosticko-výcvikový program, 
založený především na sérii simulací typických pracovních situací. 
Využívá se zejména u větších firem, kde se předpokládá větší zájem 
kandidátů o jednu vybranou pozici. V rámci AC posuzuje účastníky několik 
hodnotitelů současně.

Program Erasmus a jeho možnosti, seminář
Setkání je určeno všem zájemcům o studijní pobyt na zahraniční 
univerzitě či stáž prostřednictvím programu ERASMUS+.

Evropská vesmírná kancelář, seminář
Prezentace možností spolupráce s ESA pro studenty, doktorandy i juniorní 
vědce.

Osobnostní diagnostika – co mne baví a jakou cestu si vybrat?, workshop
Workshop věnovaný diagnostice osobních a studijních předpokladů studentů.

Time-management, kurz
Kurz zaměřený na efektivní zvládání práce, soukromí, studia a času.Případné dotazy a návrhy zašlete na solcova na dekanat.mff.cuni.cz.

Na viděnou,
Karolina Šolcová


-- 
RNDr. Karolina Houžvičková Šolcová
KPC OFSKP MFF UK
V Holešovičkách 2
180 00 Praha 8
tel. 951 552 613, 607 559 129


------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/stud-l/attachments/20181001/9e73518c/attachment.html>


Další informace o konferenci stud-l