Semestrální stipendia Nadace Hermanna a Else Schnabel na Univerzitě Hamburk v LS 2018/2019

Kristýna Gáliková galikova na dekanat.mff.cuni.cz
Pondělí Srpen 20 14:13:43 CEST 2018


Vážení studenti a doktorandi,

dovoluji si Vám předat nabídku semestrálního stipendia Nadace Hermanna a 
Else Schnabel na partnerské Univerzitě Hamburk v rámci meziuniverzitní 
dohody v letním semestru akademického roku 2018/2019.

Stipendia jsou pro studenty a doktorandy.

Stipendia budou udělována na základě ujednání mezi Univerzitou Hamburk a 
Nadací Hermnanna a Else Schnabel. Stipendium bude činit 800 Eur měsíčně.

Stipendia jsou určena pro studenty vyšších ročníků a doktorandy. Pro 
letní semestr 2018/2019 má UK k dispozici 9 stipendií. Žádosti vybraných 
uchazečů postoupí do výběrového řízení, které proběhne na rektorátu a 
následně také na Univerzitě Hamburk.

*Žádosti* prosím odevzdávejte na OVZS nejpozději *do 24. 9. 2018.*

*K výběrovému řízení je nutno předložit:*

 * motivační dopis v němčině

 * předběžný studijní plán (seznam kurzů Universität Hamburg)

 * potvrzení o dobré znalosti němčiny (minimálně B1)+

 * CV v němčině či angličtině

 * přehled studijních výsledků s anglickým či německým překladem

 * kopie pasu (stránka s identifikačními údaji)

 * potvrzení o přijetí do doktorského studia s německým či anglickým
  překladem, Diploma Supplement (týká se doktorandů)

 * 2 doporučující dopisy vysokoškolských pedagogů na UK v němčině či
  angličtině

 * akceptační dopis od hamburského vysokoškolského pedagoga (pro
  doktorandy je podmínkou, pro studenty není nutný)


Ad+ Doktorandi se mohou prokázat dobrou znalostí angličtiny, základní 
znalost němčiny jevítána.

S pozdravemKristýna Gáliková


-- 
Bc. Kristýna Gáliková, DiS.
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Research and International Affairs Department
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Ke Karlovu 3

Upozornění:

Není-li v této zprávě výslovně uvedeno jinak, má tato e-mailová zpráva nebo její přílohy pouze informativní charakter. Tato zpráva ani její přílohy v žádném ohledu Univerzitu Karlovu k ničemu nezavazují. Text této zprávy nebo jejích příloh není návrhem na uzavření smlouvy, ani přijetím případného návrhu na uzavření smlouvy, ani jiným právním jednáním směřujícím k uzavření jakékoliv smlouvy a nezakládá předsmluvní odpovědnost Univerzity Karlovy. Obsahuje-li tento e-mail nebo některá z jeho příloh osobní údaje, dbejte při jeho dalším zpracování (zejména při archivaci) souladu s pravidly evropského nařízení GDPR.Disclaimer:

If not expressly stated otherwise, this e-mail message (including any attached files) is intended purely for informational purposes and does not represent a binding agreement on the part of Charles University. The text of this message and its attachments cannot be considered as a proposal to conclude a contract, nor the acceptance of a proposal to conclude a contract, nor any other legal act leading to concluding any contract; nor does it create any pre-contractual liability on the part of Charles University. If this e-mail or any of its attachments contains personal data, please be aware of data processing (particularly document management and archival policy) in accordance with Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council on GDPR.
121 16  Praha 2
Tel.: 951 551 229

------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/stud-l/attachments/20180820/3ff90322/attachment-0001.html>
------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: HESstipnabidka2019.doc
Type: application/msword
Size: 29696 bytes
Desc: [žádný popis není k dispozici]
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/stud-l/attachments/20180820/3ff90322/attachment-0001.doc>


Další informace o konferenci stud-l