Zrušení úředních hodin studijního proděkana

Dana Macharová machar na dekanat.mff.cuni.cz
Středa Květen 9 14:13:38 CEST 2018


O z n á m e n í

Dne 17. a 24. 5. 2018 budou zrušeny úřední hodiny proděkana pro studijní
záležitosti z důvodu konání služební cesty. V naléhavých věcech
kontaktujte příslušnou referentku.

JUDr. D. Macharová
vedoucí studijního odd.Další informace o konferenci stud-l