Stipendia za vynikající studijní výsledky

Helena Kisvetrová kisvet na dekanat.mff.cuni.cz
Pondělí Listopad 13 09:59:50 CET 2017


Všem posluchačům Bc. a nav. Mgr. studia

	Na webových stránkách MFF :
http://www.mff.cuni.cz/studium/bcmgr/pstip.htm
jsou vyvěšeny seznamy studentů Bc. a nav. Mgr. studia s nárokem na 
prospěchové stipendium. Nárok na stipendium A je ve výši 18000,- Kč. 
Nárok na stipendium B je ve výši 11000,- Kč. Stipendium bude vyplaceno 
za měsíc listopad. Splatnost v bance je 9.12.2017. Případné připomínky 
podejte formou žádosti na studijní oddělení nejpozději do 30.11.2017  k 
rukám paní H. Kisvetrové.  Rozhodnutí o přiznání stipendia  zašleme v 
nejbližších dnech elektronicky.
	

			Doc. RNDr. František Chmelík, CSc., v.r.
		         proděkan pro studijní záležitosti


Další informace o konferenci stud-l