Elektronický zápis předmětů do ZS 2017_2018

Dana Macharová machar na dekanat.mff.cuni.cz
Pátek Září 1 07:48:39 CEST 2017


Vážené studentky a vážení studenti,

dovolujeme si Vás upozornit na pravidla zápisu předmětů vyučovaných na 
MFF UK v akademickém roce 2017/2018. U všech zapisovaných předmětů je 
povinný zápis do rozvrhu, tj. při zápisu předmětu je zapotřebí si vybrat 
konkrétní paralelku přednášky a skupinu cvičení, na kterou se zapíšete. 
Tuto volbu je možno v období určeném pro zápis ještě změnit. Zápis do 
rozvrhu bude probíhat podle stejného harmonogramu, jako zápis předmětů.

Dále upozorňujeme, že na MFF UK je zaveden dvoufázový zápis předmětů. V 
první fázi zápisu se mohou studenti zapisovat na ty paralelky a cvičení, 
které jsou pro ně primárně určené (stanovením oboru, ročníku či kroužku 
- týká se téměř výhradně pouze předmětů 1. ročníku bakalářských 
studijních programů), a dále na ty, na něž zápis není takto omezen. Ve 
druhé fázi se mohou zapsat i všichni ostatní studenti až do naplnění 
kapacity paralelky či cvičení. První fáze
zápisu v ZS začíná 3 týdny před začátkem semestru a v LS 2 týdny před 
začátkem semestru, tj. ve stejném okamžiku, kdy bude zveřejněn předběžný 
rozvrh.
Přechod z první na druhou fázi zápisu proběhne se začátkem semestru. 
Přesné termíny jsou uvedeny v harmonogramu akademického roku, který je 
uveden na
adrese: https://www.mff.cuni.cz/studium/obecne/harm1718.htm

S případnými dotazy a připomínkami týkajícími se pravidel zápisu se 
můžete obracet na adresu        sis-adm na karlov.mff.cuni.cz

S pozdravem a s přáním úspěšného studia,

doc. RNDr. František Chmelík, CSc. - proděkan pro studijní záležitosti
doc. RNDr. Vladislav Kuboň, Ph.D. - proděkan pro koncepci studia

Další informace o konferenci stud-l