Zrušení úředních hodin dne 26. 6. 2017

Dana Macharová machar na dekanat.mff.cuni.cz
Pátek Červen 16 07:14:54 CEST 2017


Zrušení úředních hodin

Dne 26. 6. 2017 (pondělí) budou z důvodu konání náhradního termínu 
přijímacích zkoušek zrušeny úřední hodiny na studijním oddělení pro 
bakalářské a navazující magisterské studium, celoživotní vzdělávání, 
stipendia, přijímací a rigorózní řízení.


Děkuji za pochopení.

JUDr. D. Macharova
ved.stud.odd.-- 
Další informace o konferenci stud-l