Stipendia kolumbijské vlády pro magisterské, specializační a doktorské studium - uzávěrka již 2.6.2017

Anděla Michálková michalkova na dekanat.mff.cuni.cz
Pátek Květen 19 09:07:38 CEST 2017


Vážení,

z pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Vám předáváme 
níže uvedenou informaci:*
*

*Kolumbijská vláda*nabízí (v rámci otevřené mezinárodní nabídky) možnost 
ucházet se o *stipendia pro* *magisterské studium *(„Maestría“, 
maximální délka studia 24 měsíců), *specializační studium 
*(„Especialización“, maximální délka studia 12 měsíců) a *doktoranturu 
*(„Doctorado“, maximální délka studia 36 měsíců). Studium musí začít v 
*zimním semestru roku 2017*, a to ještě v kalendářním roce 2017.

Nutnými podmínkami jsou dokončené pregraduální vysokoškolské vzdělání 
alespoň na úrovni bakaláře, dobrý studijní prospěch, alespoň 1 rok praxe 
v daném oboru, dobrá znalost španělštiny doložená složením jazykové 
zkoušky ELE a příslib přijetí od navrhované kolumbijské vysoké školy. 
Dolní věkový limit činí 25 let, horní věkový limit 50 let.

Přijatí uchazeči nebudou platit školné a budou pobírat *stipendium *ve 
výši *2 213 151 kolumbijských pesos měsíčně*, což odpovídá trojnásobku 
minimální mzdy. Kromě toho obdrží některé příplatky (na počáteční 
výdaje, na nákup knih) a bude za ně uhrazeno *zdravotní pojištění*.

*Podrobné informace *a pokyny včetně seznamu všech vyžadovaných dokladů 
a příloh, které jsou součástí přihlášky, jsou zveřejněny*na webové 
stránce **http://ow.ly/LaLz30aja2Q***

Přihlášky musí být předány kolumbijské straně nejpozději *_do_*_*2. 
června 2017 prostřednictvím velvyslanectví České republiky v Kolumbii*_*: *

Embajada de la República Checa
Edificio AB Proyectos, Calle 98 No. 9A-41, Oficina 602
Bogota
Tel: 0057-1-742 9142
Fax: 0057-1-742 9164
E-mail: bogota na embassy.mzv.cz <mailto:bogota na embassy.mzv.cz>
Web: http://www.mzv.cz/bogota/cz

Dům zahraniční spolupráce
Na Poříčí 1035/4
110 00 Praha 1

Tel.: +420 221 850 504

aia na dzs.cz <mailto:aia na dzs.cz>
www.dzs.cz <http://www.dzs.cz/>
http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/

<http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/>

OVZS

------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/stud-l/attachments/20170519/5100213e/attachment.html>


Další informace o konferenci stud-l