<html>
  <head>
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
  </head>
  <body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
    Vážení,<br>
    <br>
    dovolujeme si Vám předat informaci o vyhlášení výběrového řízení
    JSPS (Japan Society for the Promotion of Science) na<b> stáže do
      Japonska pro postdoktorandy v roce 2022</b>. Délka pobytů je 12 -
    24 měsíců a musí být zahájeny v období od 1. dubna - 30. listopadu
    2022. Výběrového řízení se mohou účastnit žadatelé, kteří obdrželi
    doktorský titul max. 6 let před 1. dubnem 2022 (tedy 2. dubnem 2016
    počínaje). <span class="" lang="CS">Podrobnější informace včetně
      přihlášky naleznete zde:
<a class="moz-txt-link-freetext" href="https://www.avcr.cz/cs/veda-a-vyzkum/mezinarodni-vztahy/aktuality/Japonsko-JSPS-Postdoctoral-Fellowship-for-Overseas-Researchers-2022/">https://www.avcr.cz/cs/veda-a-vyzkum/mezinarodni-vztahy/aktuality/Japonsko-JSPS-Postdoctoral-Fellowship-for-Overseas-Researchers-2022/</a><br>
      <b>Uzávěrka</b> výběrového řízení na české straně </span><span
      class="" lang="CS"><span class="" lang="CS">(Odbor mezinárodní
        spolupráce Akademie věd České republiky) </span>je <b>31.
        března 2022</b>. Prosíme uchazeče, kteří se k výběrovému řízení
      přihlásí, aby současně<b> informovali</b> i <b>OVZS</b>.<br>
      <br>
      S přáním příjemného dne,<br>
      <br>
    </span><br>
    <pre class="moz-signature" cols="72">Mgr. Pavlína Tejcová
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2</pre>
    <span class="" lang="CS">-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>
      <br>
      Dear All,<br>
      <br>
    </span><b class=""><span class="" lang="CS"></span></b><span
      style="margin: 0px; padding: 0px;">Japan Society for the Promotion
      of Science (JSPS)</span><span> </span>has issued this year‘s Call
    for Applications for the<span> </span><b><span style="margin: 0px;
        padding: 0px; box-sizing: border-box;">Postdoctoral Fellowship
        for Overseas Researchers FY 2022</span></b><em style="margin:
      0px; padding: 0px; box-sizing: border-box;">.</em><span> </span><span>The
      duration of the fellowship is 12 to 24 months and s</span><span>elected
      applicants<span> </span><span style="margin: 0px; padding: 0px;">must
        start</span><span> </span><span style="margin: 0px; padding:
        0px;">their fellowship</span><span style="margin: 0px; padding:
        0px;"><span> </span>no later than</span><span> </span><span
        style="margin: 0px; padding: 0px;">November 30, 2022</span>.
      Applicants must hold a doctorate degree that they obtained on or
      after April 2, 2016.
    </span>Selected applicants<span> </span><span style="margin: 0px;
      padding: 0px;">must start</span><span> </span><span style="margin:
      0px; padding: 0px;">their fellowship</span><span style="margin:
      0px; padding: 0px;"><span> </span>in Japan from April 1 - November
      30, 2022.</span><span style="margin: 0px; padding: 0px;"> See the
      following web address for more details:
<a class="moz-txt-link-freetext" href="https://www.avcr.cz/en/academic-public/international-affairs/news/Japan-JSPS-Postdoctoral-Fellowship-for-Overseas-Researchers-2022/">https://www.avcr.cz/en/academic-public/international-affairs/news/Japan-JSPS-Postdoctoral-Fellowship-for-Overseas-Researchers-2022/</a><br>
    </span><strong style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing:
      border-box; font-weight: bold;"> Deadline</strong><span> </span>for
    applications on the Czech side is<span></span><strong style="margin:
      0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; font-weight: bold;">
      March 31, 2022 </strong><span style="margin: 0px; padding: 0px;">(</span>Applications
    from the Czech Republic are administred by the Division of
    International Cooperation of the Czech Academy of Sciences). In case
    you apply, please <b>inform the Faculty</b> as well - OVZS
    (Research and Foreign Affairs Department). <br>
    <br>
    Best regads,<br>
    <br>
    <pre class="moz-signature" cols="72">Mgr. Pavlína Tejcová
Research and International Affairs Department
Faculty of Mathematics and Physics
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2
Czech Republic

Disclaimer:
If not expressly stated otherwise, this e-mail message (including any attached files) is intended purely for informational purposes and does not represent a binding agreement on the part of Charles University. The text of this message and its attachments cannot be considered as a proposal to conclude a contract, nor the acceptance of a proposal to conclude a contract, nor any other legal act leading to concluding any contract; nor does it create any pre-contractual liability on the part of Charles University. If this e-mail or any of its attachments contains personal data, please be aware of data processing (particularly document management and archival policy) in accordance with Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council on GDPR.</pre>
    <br>
    <br>
    <br>
  </body>
</html>