<html>
  <head>

    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
  </head>
  <body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
    Vážení,<br>
    <div class="moz-forward-container"> <br>
      dovolujeme si Vám předat informaci o akci <span lang="CS"><u><b><a
              moz-do-not-send="true"
href="https://www.sorbonne-universite.fr/en/events/atelier-europe-funding-opportunities-junior-researchers"
              target="_blank"
title="https://www.sorbonne-universite.fr/en/events/atelier-europe-funding-opportunities-junior-researchers"><span
                style="color:#6888C9">European funding opportunities for
                junior researchers</span></a>, </b></u></span>pořádané
      dne <b><span lang="CS"><span style="mso-list:Ignore"><span
              style="font:7.0pt "Times New Roman""> </span></span></span></b><span
        lang="CS">4. května 2021 Sorbonne University, která </span><span
        lang="CS"><span lang="CS">je otevřena <b>doktorandům a mladým
            vědcům</b> ze všech členských institucí 4EU+ Aliance</span>. 
      </span><span lang="CS">Více informací a registraci naleznete zde:
        <a moz-do-not-send="true"
href="https://www.sorbonne-universite.fr/en/events/atelier-europe-funding-opportunities-junior-researchers">https://www.sorbonne-universite.fr/en/events/atelier-europe-funding-opportunities-junior-researchers</a>.
      </span><span lang="CS"><u> <b><a moz-do-not-send="true"
href="https://www.sorbonne-universite.fr/en/events/atelier-europe-funding-opportunities-junior-researchers"
              target="_blank"
title="https://www.sorbonne-universite.fr/en/events/atelier-europe-funding-opportunities-junior-researchers"><span
                style="color:#6888C9"></span></a></b></u></span>
      <div class="moz-forward-container"><br>
        S přáním příjemného dne,<br>
        <pre class="moz-signature" cols="72">Mgr. Pavlína Tejcová
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2
tel. 951551222

Upozornění:
Není-li v této zprávě výslovně uvedeno jinak, má tato e-mailová zpráva nebo její přílohy pouze informativní charakter. Tato zpráva ani její přílohy v žádném ohledu Univerzitu Karlovu k ničemu nezavazují. Text této zprávy nebo jejích příloh není návrhem na uzavření smlouvy, ani přijetím případného návrhu na uzavření smlouvy, ani jiným právním jednáním směřujícím k uzavření jakékoliv smlouvy a nezakládá předsmluvní odpovědnost Univerzity Karlovy. Obsahuje-li tento e-mail nebo některá z jeho příloh osobní údaje, dbejte při jeho dalším zpracování (zejména při archivaci) souladu s pravidly evropského nařízení GDPR.


</pre>
      </div>
      <br>
      <br>
    </div>
    <br>
  </body>
</html>