<html>
  <head>

    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
  </head>
  <body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
    Vážení,<br>
    <br>
    dovolujeme si předat nejnovější informace ministerstva ohledně
    vstupu na území ČR pro občany jiných států a pro občany ČR vracející
    se z pobytu (delším než 12 hodin v posledních 14ti dnech)
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
    <style>
<!--
br
{
mso-data-placement:same-cell;
}
table
{
mso-displayed-decimal-separator:"\.";
mso-displayed-thousand-separator:"\, ";
}
tr
{
mso-height-source:auto;
mso-ruby-visibility:none;
}
td
{
border:.5pt solid windowtext;
}
.NormalTable{cellspacing:0;cellpadding:10;border-collapse:collapse;mso-table-layout-alt:fixed;border:none; mso-border-alt:solid windowtext .75pt;mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-border-insideh:.75pt solid windowtext;mso-border-insidev:.75pt solid windowtext}
.fontstyle0
{
        font-family:Arial;
        font-size:11pt;
        font-style:normal;
        font-weight:normal;
        color:rgb(0,32,96);
}
.fontstyle1
{
        font-size:12pt;
        font-style:normal;
        font-weight:normal;
        color:rgb(0,0,0);
}
-->
</style>ze zahraničí, podrobné instrukce dle zemí najdete v příloze.<br>
    <pre class="moz-signature" cols="72">S pozdravem a přáním příjemného víkendu

Milada Menšíková
-- 
Mgr. Milada Menšíková
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2
tel. 951551221
</pre>
    <br>
  </body>
</html>