<html>
  <head>
    <meta content="text/html; charset=UTF-8" http-equiv="Content-Type">
  </head>
  <body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
    <div class="WordSection1">Vážení,<br>
      <br>
      dovolujeme si předat k přímému využití nabídku Antall József
      Knowledge Centra, které pořádá ve dnech <b>23. - 26. března</b> v
      <b>Budapešti</b> "<b>think.BDPST </b><b>Young Leader´s Forum 2020
      </b>(Innovation, Environment, Future)". Nabídka je určena
      studentům a absolventům magisterského/doktorského studijního
      programu ve věku od <b>24 - 38 let</b>. <b>Deadline</b> pro
      podávání přihlášek je <b>26. ledna 2020</b>. Podrobnější
      informace k fóru a procesu přihlašování naleznete v příloze a na
      webových stránkách: <a class="moz-txt-link-freetext" href="http://ylf.think.bdpst.org/">http://ylf.think.bdpst.org/</a><br>
      <br>
      S přáním příjemného dne,<br>
      <pre class="moz-signature" cols="72">

Mgr. Pavlína Tejcová
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2

Upozornění:
Není-li v této zprávě výslovně uvedeno jinak, má tato e-mailová zpráva nebo její přílohy pouze informativní charakter. Tato zpráva ani její přílohy v žádném ohledu Univerzitu Karlovu k ničemu nezavazují. Text této zprávy nebo jejích příloh není návrhem na uzavření smlouvy, ani přijetím případného návrhu na uzavření smlouvy, ani jiným právním jednáním směřujícím k uzavření jakékoliv smlouvy a nezakládá předsmluvní odpovědnost Univerzity Karlovy. Obsahuje-li tento e-mail nebo některá z jeho příloh osobní údaje, dbejte při jeho dalším zpracování (zejména při archivaci) souladu s pravidly evropského nařízení GDPR.</pre>
      <br>
    </div>
    <br>
  </body>
</html>