<html>
  <head>
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
  </head>
  <body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
    Všem katedrám, ústavům, sekčním proděkanům na vědomí <br>
    Studentům magisterského a doktorského studia<br>
    <br>
    Dovoluji si Vám oznámit, že Opatřením rektora č. 24/2019 bylo
    vyhlášeno 17. kolo interní soutěže GAUK 2020. <br>
    <br>
    Přihlášky nových projektů i žádosti o pokračování se podávají
    VÝHRADNĚ ELEKTRONICKÝM ZPŮSOBEM prostřednictvím aplikace přístupné
    z: <br>
    <br>
    <a class="moz-txt-link-freetext"
      href="http://www.cuni.cz/UK-33.html">https://cuni.cz/UK-9291.html</a><br>
    <br>
    Na této stránce najdete také veškerou dokumentaci, informace o
    soutěži a též často kladené otázky. <br>
    <br>
    <b>Aplikace se otevírá 7.10.2019. </b><br>
    <br>
    Stručné pokyny k návrhům projektů jsou dostupné na: <a
      class="moz-txt-link-freetext"
      href="https://www.mff.cuni.cz/cs/veda-a-zahranici/gauk-navod-2019.pdf">https://www.mff.cuni.cz/cs/veda-a-zahranici/gauk-navod-2019.pdf</a>
    a též na: <a class="moz-txt-link-freetext"
      href="https://www.mff.cuni.cz/cs/veda-a-zahranici">https://www.mff.cuni.cz/cs/veda-a-zahranici</a><br>
    <br>
    <b>INTERNÍ</b><b> TERMÍN</b> pro předání návrhů <b>NOVÝCH</b>
    projektů na fakultu je stanoven na:<br>
    <br>
     <big><b>7.11.2019 do půlnoci.</b> </big><br>
    <br>
    Zároveň již nyní uvádím interní termín pro předání návrhů<b> </b>POKRAČUJÍCÍCH


    projektů na fakultu, a to 20. ledna 2020 a závěrečných zpráv 1.
    dubna 2020. <br>
    <br>
    Uvedené fakultní termíny jsou závazné. Velmi doporučujeme
    neponechávat podání projektu či návrhu na pokračování na poslední
    chvíli před <br>
    vypršením termínu, aplikace bývá zahlcena a nemusí se Vám podařit
    projekt podat včas. <br>
    <br>
    Po uplynutí interního termínu se aplikace uzavře a již se do ní
    nedostanete!<br>
    <br>
    Také si Vás dovoluji upozornit na<b> seminář pro navrhovatele
      projektů GAUK</b>, který se koná dne <b>4.10.2019 v době
      10.00-12.00hod. v Modré posluchárně na rektorátu, Celetná ul. 20,
      č. dv. 140. </b><br>
    <br>
    <a class="moz-txt-link-freetext"
      href="https://ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=19958&lang=cz">https://ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=19958&lang=cz</a><br>
    <br>
    A. Michálková <br>
    OVZS
    <pre class="moz-signature" cols="72">-- 
Ing. Anděla Michálková
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy 
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2
tel. 951551220

</pre>
  </body>
</html>