<html>
  <head>

    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
  </head>
  <body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
    Vážení řešitelé, <br>
    <br>
    dovoluji si Vám připomenou blížící se termín pro podání průběžných a
    závěrečných zpráv projektů v rámci programu INTER-EXCELLENCE. <br>
    <br>
    Veškeré informace a formuláře jsou dostupné na stránkách
    poskytovatele: <br>
    <br>
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/program-inter-excllence-informace-k-vypracovani-prubeznych-a?highlightWords=inter+excellence">http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/program-inter-excllence-informace-k-vypracovani-prubeznych-a?highlightWords=inter+excellence</a><br>
    <br>
    Interní termín je stanoven na <b>23.1.2019</b>.<br>
    <br>
    Zprávy prosím zasílejte v tištěné podobě na Oddělení pro vědu a
    zahraniční styky a rovněž v elektronické podobě na adresu:
    <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:granty@dekanat.mff.cuni.cz">granty@dekanat.mff.cuni.cz</a><br>
    <br>
    Výkaz uznaných nákladů je potřeba nechat potvrdit Ing. Lankovou
    (její podpis může zajistit OVZS).<br>
    <br>
    Prosím o dodržení stanoveného interního termínu. <br>
    <br>
    S pozdravem, <br>
    <br>
    Anděla Michálková<br>
    <pre class="moz-signature" cols="72">-- 
Ing. Anděla Michálková
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy 
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2
tel. 951551220

</pre>
  </body>
</html>