<html>
  <head>

    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
  </head>
  <body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
    Vážení žadatelé projektů GAUK, <br>
    <br>
    dovoluji si Vás upozornit, že se blíží konečný termín pro podání
    nových projektů GAUK. Aplikace se uzavře <b>12.11.2018 o půlnoci.</b>
    Doporučuji nenechávat podání projektu na poslední chvíli, aplikace
    může být před koncem lhůty zahlcena a podání projektu se nemusí
    podařit. <br>
    <br>
    Anděla Michálková<br>
    <br>
    <br>
    <pre class="moz-signature" cols="72">-- 
Ing. Anděla Michálková
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy 
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2
tel. 951551220

</pre>
  </body>
</html>