<html>
  <head>

    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
  </head>
  <body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
    Vážení,<br>
    <br>
    dovoluji si Vám připomenout blížící se interní termín pro podání
    žádosti ke krátkodobým výzkumným pobytům v rámci přímé
    meziuniverzitní spolupráce v kalendářním roce 2019, tzv. Akademická
    mobilita.<br>
    <br>
    Interní termín je již tento pátek <u><b>9.11.2018!</b></u> <br>
    <br>
    Náležitosti žádosti: <br>
    1) Academic Visitor Application (viz příloha či <a
      class="moz-txt-link-abbreviated"
      href="http://www.cuni.cz/UK-225.html">www.cuni.cz/UK-225.html</a>)<br>
    2) <b>Souhlas se zpracováním osobních údajů</b> (viz příloha či <a
      class="moz-txt-link-abbreviated"
      href="http://www.cuni.cz/UK-225.html">www.cuni.cz/UK-225.html</a>)<br>
    2) Zvací dopis zahraničního partnera dokládající souhlas s účelem
    pobytu žadatele<br>
    3) Odůvodnění vícečetného pobytu (při žádostech o více než 2 výjezdy
    za rok do jedné země). <br>
    <br>
    Žádost musí být schválena vedoucím pracoviště/katedry. <br>
    <br>
    Žádosti doručte na OVZS ve trojím vyhotovení (2 originály pro RUK, 1
    kopie pro OVZS). <br>
    <br>
    S pozdravem, <br>
    <br>
    Anděla Michálková<br>
    <b></b><br>
    <pre class="moz-signature" cols="72">-- 
Ing. Anděla Michálková
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy 
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2
tel. 951551220

</pre>
  </body>
</html>