<html>
  <head>

    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
  </head>
  <body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
    Vážení, <br>
    <br>
    dovoluji si Vám předat informaci hospodářského oddělení viz mail
    níže. <br>
    <br>
    S pozdravem<br>
    Anděla Michálková<br>
    <br>
    <table class="moz-email-headers-table" border="0" cellpadding="0"
      cellspacing="0">
      <tbody>
        <tr>
          <th align="RIGHT" nowrap="nowrap" valign="BASELINE">Předmět: </th>
          <td>VRATKY</td>
        </tr>
        <tr>
          <th align="RIGHT" nowrap="nowrap" valign="BASELINE">Datum: </th>
          <td>Tue, 16 Jan 2018 12:18:20 +0100</td>
        </tr>
        <tr>
          <th align="RIGHT" nowrap="nowrap" valign="BASELINE">Od: </th>
          <td>Dana Lanková <a class="moz-txt-link-rfc2396E"
              href="mailto:lankova@dekanat.mff.cuni.cz"><lankova@dekanat.mff.cuni.cz></a></td>
        </tr>
        <tr>
          <th align="RIGHT" nowrap="nowrap" valign="BASELINE">Společnost:

          </th>
          <td>MFF UK</td>
        </tr>
        <tr>
          <th align="RIGHT" nowrap="nowrap" valign="BASELINE">Komu: </th>
          <td>Hana Podolska <a class="moz-txt-link-rfc2396E"
              href="mailto:podolska@dekanat.mff.cuni.cz"><podolska@dekanat.mff.cuni.cz></a>,
            "Menšíková Milada Mgr." <a class="moz-txt-link-rfc2396E"
              href="mailto:mensikova@dekanat.mff.cuni.cz"><mensikova@dekanat.mff.cuni.cz></a>,
            Tomas Jancak <a class="moz-txt-link-rfc2396E"
              href="mailto:jancak@dekanat.mff.cuni.cz"><jancak@dekanat.mff.cuni.cz></a>,
            Jan Trlifaj <a class="moz-txt-link-rfc2396E"
              href="mailto:trlifaj@karlin.mff.cuni.cz"><trlifaj@karlin.mff.cuni.cz></a></td>
        </tr>
      </tbody>
    </table>
    <br>
    <br>
    <pre>"Vážení,

RUK rozhodl, že budeme u vratek postupovat stejně jako dosud bez ohledu 
na stanoviska poskytovatelů. 5% nespotřebovaných prostředků do fondů a 
zbytek vratky (většinou přes RUK).

Stejný postup by měl být od našich spoluřešitelů.

Lanková"
</pre>
    <br>
    <pre class="moz-signature" cols="72">
</pre>
  </body>
</html>