Vyhlášení 2. kola soutěže Univerzitních výzkumných center UK (UNCE)

Milada Menšíková mensikova na dekanat.mff.cuni.cz
Sobota Srpen 5 01:15:18 CEST 2017


Vážení,

dovolujeme si připomenout blížící se termín pro podání návrhů do 2. kola 
soutěže Univerzitních výzkumných center - UNCE dne 14. 8. 2017!

Vzhledem ke skutečnosti, že návrhy se předkládají rektorátu UK 
prostřednictvím aplikace Interní soutěže provozované v rámci 
Informačního systému UK  (http://veda.is.cuni.cz) a děkan fakulty po 
odevzdání návrhu projektu k němu v elektronické databázi připojí své 
stanovisko, dovolujeme si Vás požádat o schválení Vašeho návrhu vedoucím 
vašeho pracoviště a sekčním proděkanem, tj. dodáním titulního listu 
návrhu s podpisy stvrzujícími souhlas výše zmíněných na OVZS nejpozději 
do 14. 8. 2017.

Předem děkujeme za pochopení a spolupráci.

S pozdravem

Milada Menšíková.


Dne 5. 6. 2017 17:32, Milada Menšíková napsal(a):
> Vážení,
>
> dovolujeme si Vás informovat, že ke dni 1. 6. 2017 bylo vyhlášeno
> druhé kolo soutěže Univerzitních výzkumných center (UNCE). Soutěž se
> řídí opatřením rektora č. 43/2017 <http://www.cuni.cz/UK-8330.html>
> (Zásady UNCE) a opatřením rektora č. 44/2017
> <http://www.cuni.cz/UK-8331.html> (Vyhlášení 2. kola soutěže UNCE).
> Návrhy projektů lze průběžně předkládat prostřednictvím webové aplikace
> na adrese http://veda.is.cuni.cz. Uzávěrka pro podání návrhů projektů je
> stanovena na *14. srpna 2017*, schválená centra zahájí činnost ke dni 1.
> 1. 2018. Více informací na webu UK - http://www.cuni.cz/UK-3761.html.
> Případné otázky je možné zasílat na e-mailovou adresu unce na ruk.cuni.cz
> <mailto:unce na ruk.cuni.cz>.
>
> S pozdravem a přáním hezkého dne,
>
> Milada Menšíková
Další informace o konferenci ovzs-l