Inter - Action ČR- Rusko

Marcela Juriga juriga na dekanat.mff.cuni.cz
Úterý Červenec 11 14:39:44 CEST 2017


Dobrý den,

ráda bych upozornila na nově vyhlášenou soutěž Inter-Action ČR-Rusko. 
Soutěžní lhůta, v níž je možné podávat návrhy projektů  končí dne 16. 
srpna 2017 ve 23:59:59 hod. Návrhy projektů lze podávat pouze jako 
datovou zprávu prostřednictvím datové schránky poskytovatele vidaawt.

Čerpání podpory i řešení všech projektů podprogramu v rámci VES18RF může 
být zahájeno nejdříve 10. 1. 2018 a musí být ukončeno nejpozději k 31. 
12. 2020.

Doba řešení podpořených projektů je stanovena na maximálně 3 roky 
počínaje nejdříve dnem vyhlášení výsledků veřejné soutěže a ukončením 
řešení nejpozději do 31. prosince 2020.Nutnou přílohou návrhu projektu 
je naskenovaný dokument uzavřené smlouvy (dohody, memoranda či jiné 
formy úmluvy) o spolupráci s daným ruským partnerem a další podmínkou 
je, aby obsahově a tematicky identický návrh projektu byl podán 
paralelně ruským partnerem Ministerstvu školství a vědy Ruské federace.
Projekt musí být realizován v jedné (nebo kombinaci několika) z 
následujících oblastí spolupráce:
Robotika
Nové výrobní technologie
Energetika
Doprava
Medicína, neurotechnologie

Více info naleznete na odkaze: 
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyhlaseni-verejne-souteze-programu-inter-excellence-5.
Čestné prohlášení musí být podepsáno rektorem UK, proto nám prosím název 
projektu dodejte do 4.8.2017.

S pozdravem
Marcela Juriga

-- 
Marcela Juriga M.A.
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2
tel. 951551222
juriga na dekanat.mff.cuni.czDalší informace o konferenci ovzs-l