VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ SPOLEČNÝCH ČESKO-FRANCOUZSKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 2018-2019

Anděla Michálková michalkova na dekanat.mff.cuni.cz
Čtvrtek Duben 20 10:08:21 CEST 2017


Oddělení pro vědu a zahraniční styky

Všem katedrám, ústavům, sekčním proděkanům na vědomí

Dovolujeme si Vás upozornit na vyhlášení výzvy k podávání návrhů
společných česko-francouzských výzkumných projektů s dobou řešení 2018-2019
(program MOBILITY). Podrobné informace jsou dostupné z:

http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-k-podavani-navrhu-spolecnych-cesko-francouzskych-5

a potřebné formuláře k podání návrhu projektu z:

http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/francie-2018-2019-1

Návrhy se podávají v tištěné i elektronické podobě 
(granty na dekanat.mff.cuni.cz).

Termín pro doručení návrhu na oddělení OVZS je stanoven na:

*23. června 2017.*

Návrhy prosím doručte ve dvojím vyhotovení, na jednom je potřeba mít 
*souhlas vedoucího katedry a sekčního proděka**na.*

A. Michálková

-- 
Ing. Anděla Michálková
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2
tel. 951551220

------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20170420/66656e8a/attachment.html>


Další informace o konferenci ovzs-l