Výzva k podávání návrhů společných česko-rakouských výzkumných projektů s dobou řešení 2018–2019

Anděla Michálková michalkova na dekanat.mff.cuni.cz
Středa Duben 19 15:34:15 CEST 2017


Oddělení pro vědu a zahraniční styky

Všem katedrám, ústavům, sekčním proděkanům na vědomí

Dovolujeme si Vás upozornit na vyhlášení výzvy k podávání návrhů
společných česko-rakouských výzkumných projektů s dobou řešení 2018-2019
(program MOBILITY). Podrobné informace jsou dostupné z:

http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-k-podavani-navrhu-spolecnych-cesko-rakouskych-2

a potřebné formuláře k podání návrhu projektu z:

http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/formular-mobility-rakousko

Návrhy se podávají v tištěné i elektronické podobě 
(granty na dekanat.mff.cuni.cz).

Termín pro doručení návrhu na oddělení OVZS je stanoven na *24.5.2017.

*Návrhy prosím doručte ve dvojím vyhotovení, na jednom je potřeba mít 
*souhlas vedoucího katedry a sekčního proděka**na.*

A. Michálková


-- 
Ing. Anděla Michálková
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2
tel. 951551220

------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20170419/255a44ec/attachment.html>


Další informace o konferenci ovzs-l